1 Mameshiba

Other   -   Minion   -   Stack: 1
Who let the newborn miniature Far Eastern canine specimen out? Who, who, who, who, who!? Use item to acquire the mameshiba minion.

Lich

13th Jul, 09:10:29

Odin

13th Jul, 09:02:15

Phoenix

13th Jul, 09:02:22

Shiva

13th Jul, 09:02:31

Zodiark

13th Jul, 09:02:50

Twintania

13th Jul, 09:00:30

Cheapest High-Quality

Item has no High-Quality variant.

Cheapest Normal Quality

1 x 190,060 Server: Shiva - Total: 190,060


Cross-World Purchase history (500 sales)
NQ Prices
# Server HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 Shiva 190,060 1 190,060 -6% Typical'miqote'name
2 Odin 198,060 1 198,060 -2% Xiao
3 Odin 199,000 1 199,000 -2% Rixxi
4 Shiva 199,900 1 199,900 -1% Nunnimmdennamen
5 Shiva 199,999 1 199,999 -1% Haruhana
6 Shiva 200,000 1 200,000 -1% Cazzer
7 Shiva 200,000 1 200,000 -1% Akihana
8 Shiva 200,000 1 200,000 -1% Malle'fourre'tout
9 Shiva 200,000 1 200,000 -1% Cazzer
10 Shiva 200,000 1 200,000 -1% Amurine
NQ Purchase History
# Server HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 Odin 180,000 1 180,000 -11% Armageddon Rose 13 Jul, 08:27
2 Shiva 180,000 1 180,000 -11% Taaku Yarhu 13 Jul, 07:46
3 Phoenix 199,999 1 199,999 -1% Rebecca Ah'ahlor 13 Jul, 07:31
4 Shiva 199,998 1 199,998 -1% Harley Nox 12 Jul, 23:56
5 Shiva 200,000 1 200,000 -1% Sumy Fu 12 Jul, 21:56
6 Shiva 195,999 1 195,999 -3% Mel Night 12 Jul, 20:34
7 Zodiark 240,000 1 240,000 +19% Tyleon Sirius 12 Jul, 20:16
8 Shiva 195,000 1 195,000 -4% Keme Kajika 12 Jul, 20:01
9 Odin 200,000 1 200,000 -1% Guolstyrm Pravoka 12 Jul, 19:44
10 Phoenix 219,000 1 219,000 +8% Aku'ma Rin 12 Jul, 19:31


Avg. Per Unit

202,494
Avg. Total

202,494
Avg. Per Unit

219,396
Avg. Total

219,396
Load Speed: 0.736

PRICES Updated: 13 Jul, 09:10

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 400,000 1 400,000 -48% Lightfar
2 419,000 1 419,000 -45% Fyval
3 420,000 1 420,000 -45% Mimoko
4 422,000 1 422,000 -45% Sellwell
5 430,060 1 430,060 -44% Angeli
6 450,000 1 450,000 -41% Estiona
7 600,000 1 600,000 -21% Nucilie
8 639,900 1 639,900 -16% Hachgeh
9 1,000,000 1 1,000,000 +31% Gap
10 1,000,001 1 1,000,001 +31% Karulatorei
11 1,052,631 1 1,052,631 +38% Faridah
12 1,291,402 1 1,291,402 +69% Derrichter
13 1,799,000 1 1,799,000 +136% Soras
14 1,968,700 1 1,968,700 +158% Mephistopheles-
15 3,999,999 1 3,999,999 +424% Soras

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 399,000 1 399,000 -48% Ifer Prycar 12 Jul, 16:27
2 318,888 1 318,888 -58% Gardolin Celebrimbor 11 Jul, 15:55
3 300,060 1 300,060 -61% Yiskah Akado 11 Jul, 15:44
4 290,000 1 290,000 -62% Alice Zuberg 11 Jul, 09:12
5 278,999 1 278,999 -63% Sam Sab 11 Jul, 00:34
6 150,000 1 150,000 -80% Dan Strom'arc 10 Jul, 20:56
7 150,000 1 150,000 -80% Konene Kone 10 Jul, 20:11
8 270,060 1 270,060 -65% Sasuk Tam 10 Jul, 18:08
9 275,000 1 275,000 -64% Lady Deathstryke 10 Jul, 17:54
10 219,000 1 219,000 -71% Liandra Caith 10 Jul, 16:30
11 210,000 1 210,000 -72% Irn Dolph 10 Jul, 12:03
12 217,999 1 217,999 -71% Hiro Majima 10 Jul, 02:23
13 216,000 1 216,000 -72% Eira Solheim 9 Jul, 23:33
14 215,000 1 215,000 -72% Aqu Sh'irina 9 Jul, 22:57
15 200,000 1 200,000 -74% Ryu Yuma 9 Jul, 18:15
16 217,000 1 217,000 -72% Nazuna Tengaku 8 Jul, 23:17
17 199,000 1 199,000 -74% Nazuna Tengaku 8 Jul, 20:59
18 189,999 1 189,999 -75% Meowkiku Salaheem 8 Jul, 20:37
19 195,000 1 195,000 -74% Blazikenowen Thedevil 8 Jul, 18:28
20 199,000 1 199,000 -74% Quin Lhea 8 Jul, 15:17
21 198,999 1 198,999 -74% A'zyerlia Ka-irmystiq 8 Jul, 15:13
22 170,000 1 170,000 -78% Kasumi Shimura 8 Jul, 13:32
23 170,000 1 170,000 -78% Haiba Satera 8 Jul, 13:19
24 198,998 1 198,998 -74% Lun'a Prince 8 Jul, 10:47
25 250,000 1 250,000 -67% Elena Luminari 7 Jul, 01:52
26 278,998 1 278,998 -63% Kazumi Kasame 6 Jul, 16:47
27 278,998 1 278,998 -63% Lukiro'tan Araiguma 6 Jul, 13:32
28 275,000 1 275,000 -64% Shylandra Chiha 6 Jul, 12:09
29 270,999 1 270,999 -65% Eoyona Lizha 6 Jul, 00:30
30 270,000 1 270,000 -65% Ayami Ta 5 Jul, 23:12
31 298,060 1 298,060 -61% Takoya Akado 5 Jul, 15:43
32 330,000 1 330,000 -57% Eris Valkyria 4 Jul, 16:31
33 379,060 1 379,060 -50% Freya Freespirit 3 Jul, 17:46
34 400,000 1 400,000 -48% Lancer Fate 3 Jul, 12:25
35 400,000 1 400,000 -48% Momonga Overlord 2 Jul, 23:14
36 408,000 1 408,000 -47% Fist Core 2 Jul, 17:43
37 407,999 1 407,999 -47% Myr Moonsoul 2 Jul, 11:30
38 405,000 1 405,000 -47% Laolyth Roronoa 2 Jul, 06:31
39 404,000 1 404,000 -47% Momo Tsuki 2 Jul, 00:27
40 400,000 1 400,000 -48% Jack Rihavein 1 Jul, 22:44
41 409,000 1 409,000 -46% Mira Meow 1 Jul, 20:58
42 418,000 1 418,000 -45% Airi Saijou 1 Jul, 14:57
43 417,998 1 417,998 -45% Melody Nox 1 Jul, 14:23
44 428,000 1 428,000 -44% Kurokawa Toujou- 30 Jun, 23:19
45 420,000 1 420,000 -45% Lun'a Prince 30 Jun, 19:54
46 399,999 1 399,999 -48% Benjino Bradberton 30 Jun, 16:21
47 469,000 1 469,000 -39% Morigan Fallen 29 Jun, 08:21
48 598,999 1 598,999 -22% Nazuna Tengaku 25 Jun, 22:36
49 680,000 1 680,000 -11% Riva Raven 25 Jun, 09:02
50 400,000 1 400,000 -48% Octo Ink 22 Jun, 21:50
51 395,000 1 395,000 -48% Shichan Magni 22 Jun, 21:10
52 400,000 1 400,000 -48% Kiba Rose 22 Jun, 14:59
53 349,960 1 349,960 -54% Kiba Rose 22 Jun, 14:59
54 340,000 1 340,000 -55% Nazuna Tengaku 22 Jun, 12:00
55 330,000 1 330,000 -57% Deadly Donut 22 Jun, 07:29
56 330,000 1 330,000 -57% Gunloeth Grimhildr 20 Jun, 20:01
57 300,000 1 300,000 -61% Gunloeth Grimhildr 20 Jun, 20:01
58 300,000 1 300,000 -61% Luciel Sevenzero 20 Jun, 14:03
59 299,998 1 299,998 -61% One Inchpunch 19 Jun, 20:15
60 299,999 1 299,999 -61% Illya Tohsaki 19 Jun, 18:34
61 300,000 1 300,000 -61% Riva Raven 18 Jun, 20:35
62 290,000 1 290,000 -62% Hahanzo Nononzo 18 Jun, 16:34
63 285,000 1 285,000 -63% Kawaii Imouto 18 Jun, 11:56
64 284,000 1 284,000 -63% Azula Bamu 18 Jun, 11:53
65 280,000 1 280,000 -63% Azena Kaneujin 18 Jun, 06:35
66 328,750 1 328,750 -57% Avery Sear 16 Jun, 19:39
67 319,999 1 319,999 -58% Tess Sia 16 Jun, 19:34
68 300,000 1 300,000 -61% Tess Sia 16 Jun, 19:34
69 299,960 1 299,960 -61% Marie Shadows 16 Jun, 19:17
70 297,999 1 297,999 -61% Ruka Suirenji 16 Jun, 15:29
71 290,060 1 290,060 -62% Haxxer Demonblood 16 Jun, 11:13
72 287,000 1 287,000 -62% Vivian Sinclair 16 Jun, 10:46
73 287,000 1 287,000 -62% Excan Mutakai 15 Jun, 21:57
74 286,000 1 286,000 -63% Ayane Kasumi 15 Jun, 15:56
75 297,990 1 297,990 -61% Eleazar Nolan 14 Jun, 22:04
76 297,500 1 297,500 -61% Glory Vapes 14 Jun, 21:23
77 295,000 1 295,000 -61% E'rinha Zyrania 14 Jun, 21:19
78 297,450 1 297,450 -61% Heinz Brausewetter 14 Jun, 16:08
79 297,495 1 297,495 -61% Fyria Silberwind 14 Jun, 06:56
80 299,900 1 299,900 -61% Kasumi Shimura 12 Jun, 16:41
81 299,899 1 299,899 -61% Aenaris Alynn 11 Jun, 21:48
82 298,960 1 298,960 -61% Rieka Myst 11 Jun, 14:32
83 298,000 1 298,000 -61% Zoriak Gompel 10 Jun, 21:29
84 298,000 1 298,000 -61% Mintaka Bellatrix 9 Jun, 17:13
85 313,000 1 313,000 -59% Sharleyn Sheqa 8 Jun, 19:12
86 310,000 1 310,000 -59% Netherok Rayrock 8 Jun, 13:55
87 300,000 1 300,000 -61% Nataku Amariyo 7 Jun, 23:09
88 312,500 1 312,500 -59% Tanis Stahlglanz 7 Jun, 18:22
89 300,060 1 300,060 -61% Sirasi Waldschuss 7 Jun, 16:14
90 300,000 1 300,000 -61% Cecilia Carven 7 Jun, 13:23
91 300,000 1 300,000 -61% Celinenya Ettera 7 Jun, 04:36
92 300,000 1 300,000 -61% Tasty Mushroom 6 Jun, 13:37
93 300,000 1 300,000 -61% Tasty Mushroom 5 Jun, 01:52
94 319,000 1 319,000 -58% Luna Moryhee 4 Jun, 21:01
95 315,000 1 315,000 -59% Luna Moryhee 4 Jun, 21:01
96 300,000 1 300,000 -61% Saya Caedmon 2 Jun, 21:49
97 270,000 1 270,000 -65% Tuerbreit Tuerbreit 2 Jun, 20:43
98 259,960 1 259,960 -66% Ryuzaki Tribal 2 Jun, 20:29
99 210,000 1 210,000 -72% Albie Argentum 2 Jun, 16:31
100 205,000 1 205,000 -73% Kyouga Nakamura 2 Jun, 16:22

PRICES Updated: 13 Jul, 09:02

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 198,060 1 198,060 -27% Xiao
2 199,000 1 199,000 -27% Rixxi
3 200,060 1 200,060 -26% Hoolloo
4 210,000 1 210,000 -23% Momoko-hanasaki
5 210,000 1 210,000 -23% Lily'
6 216,998 1 216,998 -20% Armourret
7 216,999 1 216,999 -20% Buy''me
8 218,799 1 218,799 -19% Fafajoni
9 218,818 1 218,818 -19% Bringsy
10 220,060 1 220,060 -19% Geilerboy
11 250,000 1 250,000 -8% Nakano
12 296,900 1 296,900 +9% Kairine
13 299,000 1 299,000 +10% Ghikla
14 299,998 1 299,998 +11% Lovingit
15 318,000 1 318,000 +17% Xucker
16 440,060 1 440,060 +62% Marin
17 599,999 1 599,999 +121% Jana
18 999,000 1 999,000 +268% Stellacaelum
19 1,200,000 1 1,200,000 +342% Milica
20 4,444,444 1 4,444,444 +1538% Layzie
21 4,444,444 1 4,444,444 +1538% Streunerin
22 4,444,444 1 4,444,444 +1538% Meinige
23 5,000,000 1 5,000,000 +1743% Grynewaht

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 180,000 1 180,000 -34% Armageddon Rose 13 Jul, 08:27
2 200,000 1 200,000 -26% Guolstyrm Pravoka 12 Jul, 19:44
3 200,000 1 200,000 -26% Banon Neneh 12 Jul, 17:59
4 200,000 1 200,000 -26% Aleyn Thatcher 12 Jul, 11:56
5 216,995 1 216,995 -20% Kleene Zera 11 Jul, 22:03
6 217,000 1 217,000 -20% Aureignevia Avernus 11 Jul, 12:50
7 218,790 1 218,790 -19% Celena Dunkelfeuer 11 Jul, 06:39
8 218,785 1 218,785 -19% Celena Dunkelfeuer 11 Jul, 06:38
9 217,999 1 217,999 -20% Sezner Neko 10 Jul, 22:01
10 216,999 1 216,999 -20% Shenova Sama 10 Jul, 20:59
11 218,799 1 218,799 -19% Pepe Ro 10 Jul, 13:35
12 218,999 1 218,999 -19% Sayuri Karasu 9 Jul, 13:55
13 218,000 1 218,000 -20% Seihitsu Jack 9 Jul, 11:13
14 218,000 1 218,000 -20% Roumi Ko 9 Jul, 10:25
15 200,000 1 200,000 -26% Yuu Daniella 8 Jul, 17:14
16 199,000 1 199,000 -27% Aki Raiku 8 Jul, 16:57
17 199,000 1 199,000 -27% Chloe Riana 8 Jul, 16:09
18 198,000 1 198,000 -27% Fire Vulpix 8 Jul, 15:41
19 198,000 1 198,000 -27% Zheta Rhivro 8 Jul, 08:14
20 198,000 1 198,000 -27% Snow Wolf 7 Jul, 21:52
21 195,000 1 195,000 -28% Woman Bearpig 7 Jul, 15:57
22 194,444 1 194,444 -28% Snow Aisaka 7 Jul, 14:51
23 197,000 1 197,000 -27% Maji Mura 7 Jul, 14:39
24 179,999 1 179,999 -34% Escaped Retainer 7 Jul, 11:33
25 295,999 1 295,999 +9% Tarantia Storm 7 Jul, 10:38
26 294,750 1 294,750 +9% Tarantia Storm 7 Jul, 10:38
27 297,999 1 297,999 +10% Pluum Duck 6 Jul, 18:26
28 299,000 1 299,000 +10% Keliandra Blightheart 6 Jul, 09:14
29 300,000 1 300,000 +11% The Rogue 6 Jul, 04:10
30 298,000 1 298,000 +10% Lye'e Arashihana 5 Jul, 23:30
31 169,999 1 169,999 -37% Din Mcclain 4 Jul, 02:14
32 160,000 1 160,000 -41% Lillim Morgenstern 4 Jul, 01:05
33 155,000 1 155,000 -43% Mykhos Lon'qu 3 Jul, 23:03
34 165,000 1 165,000 -39% Joel Finnegan 3 Jul, 22:09
35 190,000 1 190,000 -30% Saaga Hiihtomaki 3 Jul, 18:16
36 177,000 1 177,000 -35% Shiny Buneary 2 Jul, 23:47
37 176,000 1 176,000 -35% Sam Kinchou 2 Jul, 23:22
38 100,060 1 100,060 -63% Heaven's Divider 2 Jul, 19:27
39 180,060 1 180,060 -34% Atheos Drakani 2 Jul, 18:09
40 189,999 1 189,999 -30% Mai-lin Xiao 2 Jul, 17:09
41 288,000 1 288,000 +6% Celestia Kali 1 Jul, 08:13
42 302,000 1 302,000 +11% Flo Barbu 30 Jun, 14:41
43 303,999 1 303,999 +12% Lae Fay 30 Jun, 11:16
44 299,999 1 299,999 +11% Meredith Foxglove 30 Jun, 06:58
45 295,000 1 295,000 +9% Laura Monster 29 Jun, 19:00
46 295,000 1 295,000 +9% Kasami Asakawa 29 Jun, 16:37
47 299,998 1 299,998 +11% Tamias Li'tora 29 Jun, 11:54
48 305,000 1 305,000 +12% Nyodie Sayd 26 Jun, 20:55
49 303,303 1 303,303 +12% Tooty Fruity 26 Jun, 13:01
50 315,000 1 315,000 +16% Dani Branford 25 Jun, 20:11
51 314,000 1 314,000 +16% Kai'ven Lapidus 24 Jun, 09:30
52 300,000 1 300,000 +11% Sassy Fluffington 23 Jun, 23:18
53 298,000 1 298,000 +10% Shiard Heyward 23 Jun, 21:38
54 280,000 1 280,000 +3% Feline Flauschig 23 Jun, 16:52
55 279,000 1 279,000 +3% Fenelia Meh 23 Jun, 12:43
56 260,000 1 260,000 -4% Jyn Mal 22 Jun, 21:10
57 292,000 1 292,000 +8% Lumieh Highwind 22 Jun, 11:34
58 250,000 1 250,000 -8% Darukai Usaar 21 Jun, 18:56
59 249,900 1 249,900 -8% Darukai Usaar 21 Jun, 18:56
60 250,000 1 250,000 -8% Shiro Sakurai 21 Jun, 12:26
61 250,000 1 250,000 -8% Thranduilos Elferion 21 Jun, 07:38
62 250,000 1 250,000 -8% Vegito Blue 20 Jun, 17:18
63 230,000 1 230,000 -15% Vegito Blue 20 Jun, 17:18
64 214,999 1 214,999 -21% Smelly Hippie 20 Jun, 06:15
65 214,990 1 214,990 -21% Mirael Ayda 19 Jun, 22:47
66 213,999 1 213,999 -21% Mirael Ayda 19 Jun, 22:47
67 213,888 1 213,888 -21% Monogatari Leonie 19 Jun, 22:39
68 210,000 1 210,000 -23% Deig Starbringer 19 Jun, 22:36
69 1 1 1 -100% Zephirin Maverick 19 Jun, 17:08
70 214,000 1 214,000 -21% Ame Gozen 19 Jun, 12:11
71 212,000 1 212,000 -22% Kento Sakurai 19 Jun, 04:18
72 214,000 1 214,000 -21% Claire Woni 18 Jun, 18:59
73 200,000 1 200,000 -26% Visca Barre 17 Jun, 20:09
74 200,000 1 200,000 -26% Cecilia Wright 17 Jun, 19:29
75 200,000 1 200,000 -26% Salem Ali 17 Jun, 19:15
76 200,000 1 200,000 -26% Tiberius Enronn 17 Jun, 11:52
77 200,000 1 200,000 -26% N'lyhhia Jinh 16 Jun, 23:08
78 200,000 1 200,000 -26% Kuchinashi Mizushima 16 Jun, 17:04
79 200,000 1 200,000 -26% Yve Vonner 16 Jun, 12:16
80 199,999 1 199,999 -26% Coco Ariyala 15 Jun, 13:51
81 200,000 1 200,000 -26% Narthan Darko 14 Jun, 23:45
82 200,000 1 200,000 -26% Glory Vapes 14 Jun, 22:00
83 199,999 1 199,999 -26% Django Mcnuggets 14 Jun, 20:00
84 199,998 1 199,998 -26% Sayuri Hiragi 14 Jun, 16:50
85 216,995 1 216,995 -20% Felize Krean 13 Jun, 22:28
86 200,000 1 200,000 -26% Cat Maverick 13 Jun, 17:17
87 215,999 1 215,999 -20% Shiranui Mugen 12 Jun, 13:02
88 214,000 1 214,000 -21% Shogo Makishima 11 Jun, 22:55
89 213,000 1 213,000 -22% Anomander Kedeviss 11 Jun, 20:47
90 213,000 1 213,000 -22% Wysper Soulbark 11 Jun, 20:36
91 199,999 1 199,999 -26% Kiryu Stormrage 11 Jun, 19:51
92 195,000 1 195,000 -28% Sil'ith Galhandra 11 Jun, 17:13
93 195,000 1 195,000 -28% Mizuki Midnightblue 11 Jun, 17:05
94 180,000 1 180,000 -34% Izuna Miyama 11 Jun, 16:48
95 190,000 1 190,000 -30% Aki Naito 11 Jun, 11:37
96 195,000 1 195,000 -28% Leola Deidre 11 Jun, 10:15
97 185,000 1 185,000 -32% Midas Touch 10 Jun, 16:58
98 175,000 1 175,000 -36% Midas Touch 10 Jun, 16:58
99 170,000 1 170,000 -37% Muuhnkin Vairemont 10 Jun, 16:43
100 170,000 1 170,000 -37% Kimmi The'beat 10 Jun, 14:40

PRICES Updated: 13 Jul, 09:02

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 208,000 1 208,000 -12% Gfttt
2 208,000 1 208,000 -12% Gfttt
3 208,900 1 208,900 -12% Kiryy
4 208,900 1 208,900 -12% Kiryy
5 209,000 1 209,000 -12% Kagenone
6 210,000 1 210,000 -12% S'haranti
7 219,800 1 219,800 -7% Liym
8 219,800 1 219,800 -7% Liym
9 219,959 1 219,959 -7% Cannelle
10 219,960 1 219,960 -7% Bingbong
11 220,000 1 220,000 -7% Lilarna
12 260,000 1 260,000 +10% Priscilla'
13 264,000 1 264,000 +11% Regena
14 265,000 1 265,000 +12% Didiana
15 266,000 1 266,000 +12% Fourtyseven
16 267,960 1 267,960 +13% Kymael
17 267,999 1 267,999 +13% Tousa
18 268,000 1 268,000 +13% Lightangel
19 268,000 1 268,000 +13% Tankoshoku
20 268,000 1 268,000 +13% Komurasaki
21 268,001 1 268,001 +13% Phlucky
22 300,000 1 300,000 +26% Kayinator
23 300,000 1 300,000 +26% Kyanita
24 300,000 1 300,000 +26% Arlenn
25 300,000 1 300,000 +26% Calystegia
26 360,000 1 360,000 +52% Rvl
27 394,900 1 394,900 +66% Anchoret
28 999,990 1 999,990 +321% Mhilena
29 999,999 1 999,999 +321% Kokoneko
30 1,000,060 1 1,000,060 +321% Susukipo
31 2,000,000 1 2,000,000 +743% Ayl
32 2,200,060 1 2,200,060 +827% Ayl
33 2,999,999 1 2,999,999 +1164% M'aenna
34 2,999,999 1 2,999,999 +1164% Elisis
35 4,999,999 1 4,999,999 +2006% Miyako'
36 5,000,000 1 5,000,000 +2006% Nammaya
37 5,000,000 1 5,000,000 +2006% Ayl
38 9,999,999 1 9,999,999 +4113% Susukipo
39 999,999,999 1 999,999,999 +421194% Manufacture

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 199,999 1 199,999 -16% Rebecca Ah'ahlor 13 Jul, 07:31
2 219,000 1 219,000 -8% Aku'ma Rin 12 Jul, 19:31
3 219,920 1 219,920 -7% Toshinori Tsuyo 12 Jul, 14:27
4 260,000 1 260,000 +10% Yuzuki Valleria 12 Jul, 08:30
5 264,000 1 264,000 +11% Skyes Xillis 11 Jul, 22:45
6 267,777 1 267,777 +13% Xiao Chibi 11 Jul, 14:23
7 265,000 1 265,000 +12% Kimhara Steelwolf 10 Jul, 21:03
8 266,999 1 266,999 +12% Evie Lunaris 10 Jul, 21:00
9 200,000 1 200,000 -16% Lucy Fairyheart 10 Jul, 18:19
10 199,999 1 199,999 -16% Keiro Bezarius 10 Jul, 16:41
11 264,000 1 264,000 +11% Samara Luki 10 Jul, 02:41
12 263,000 1 263,000 +11% Zanai Atzeer 9 Jul, 21:57
13 262,000 1 262,000 +10% Syra Whispers 9 Jul, 20:26
14 266,060 1 266,060 +12% Wa Luigi 8 Jul, 23:08
15 250,000 1 250,000 +5% Yin Hei 8 Jul, 22:25
16 250,000 1 250,000 +5% Fin Varra 8 Jul, 22:06
17 266,000 1 266,000 +12% Vel Tsuji 8 Jul, 17:13
18 260,000 1 260,000 +10% Airemana Shiningstar 7 Jul, 21:03
19 260,000 1 260,000 +10% Harpy Archer 7 Jul, 19:48
20 259,060 1 259,060 +9% Jin Starstrider 7 Jul, 17:42
21 259,060 1 259,060 +9% Jules Yulia 7 Jul, 14:08
22 259,055 1 259,055 +9% Zelia Meri'ri 7 Jul, 08:59
23 259,000 1 259,000 +9% Aegir Nix 7 Jul, 06:43
24 258,000 1 258,000 +9% Lunara Haruka 6 Jul, 23:37
25 250,000 1 250,000 +5% Blacksouls Katamorph 6 Jul, 20:48
26 250,000 1 250,000 +5% Rei Ill 5 Jul, 21:28
27 258,000 1 258,000 +9% Taxet Boltzmann 5 Jul, 19:50
28 259,000 1 259,000 +9% Sana Ai 5 Jul, 18:05
29 258,999 1 258,999 +9% Lara Ferrah 5 Jul, 16:34
30 255,000 1 255,000 +7% Zenos Revell 4 Jul, 22:36
31 280,000 1 280,000 +18% Tsuki Takumi 3 Jul, 17:42
32 279,900 1 279,900 +18% Arrilion Ravenclaw 3 Jul, 15:31
33 280,000 1 280,000 +18% Arkana May 2 Jul, 19:58
34 280,000 1 280,000 +18% Arkana May 2 Jul, 19:58
35 278,555 1 278,555 +17% Heise Raimarr 2 Jul, 19:54
36 260,000 1 260,000 +10% Euphy Elin 2 Jul, 15:33
37 250,000 1 250,000 +5% Yorshka Velvet 2 Jul, 15:24
38 250,000 1 250,000 +5% Yndra Umbra 2 Jul, 15:00
39 260,000 1 260,000 +10% Bibimaya Dadamaya 2 Jul, 07:15
40 259,999 1 259,999 +10% Akhana Daijinn 30 Jun, 21:35
41 260,000 1 260,000 +10% Zareth Unriht 30 Jun, 13:46
42 255,000 1 255,000 +7% Igneel D-dragon 30 Jun, 02:46
43 255,000 1 255,000 +7% Akuma Yuki 29 Jun, 21:36
44 254,890 1 254,890 +7% Laily Pierriquet 29 Jun, 13:34
45 254,889 1 254,889 +7% Chatez Ze 29 Jun, 11:57
46 253,000 1 253,000 +7% Kiri L'fhey 29 Jun, 09:51
47 254,000 1 254,000 +7% Sora Narukami 29 Jun, 02:06
48 259,000 1 259,000 +9% Liflto Thalto 26 Jun, 23:45
49 250,000 1 250,000 +5% Key Tao 26 Jun, 21:21
50 250,060 1 250,060 +5% Natsu Kawase 26 Jun, 19:24
51 250,000 1 250,000 +5% Takeo Saotome 26 Jun, 19:19
52 289,800 1 289,800 +22% Fufuki Fuki 25 Jun, 19:57
53 250,000 1 250,000 +5% Nemhy Vateri 25 Jun, 16:29
54 249,900 1 249,900 +5% Bia Smoshy 25 Jun, 09:42
55 289,995 1 289,995 +22% Sakura Ito 23 Jun, 19:19
56 295,500 1 295,500 +24% Arashiyama Momo 23 Jun, 14:26
57 300,000 1 300,000 +26% Leyfina Carbuncle 22 Jun, 16:00
58 280,000 1 280,000 +18% Chip Munk 22 Jun, 13:39
59 280,000 1 280,000 +18% Chip Munk 22 Jun, 13:39
60 278,900 1 278,900 +17% Cyan Ray 22 Jun, 13:19
61 270,000 1 270,000 +14% Haurchefant Foretemps 22 Jun, 07:57
62 250,000 1 250,000 +5% Akechi Orven 22 Jun, 00:39
63 250,000 1 250,000 +5% Famis Auraelis 21 Jun, 18:45
64 278,899 1 278,899 +17% Thick Thighs 20 Jun, 13:24
65 278,700 1 278,700 +17% Hana Evergarden 20 Jun, 12:08
66 278,500 1 278,500 +17% Kiyomi Nanami 19 Jun, 19:31
67 275,000 1 275,000 +16% Thoara Ramal 18 Jun, 18:01
68 229,999 1 229,999 -3% Cassini Kyaaa 18 Jun, 17:16
69 229,999 1 229,999 -3% Yorha Twobe 18 Jun, 16:37
70 229,995 1 229,995 -3% Starlet Tiger 18 Jun, 15:45
71 229,900 1 229,900 -3% Poyo Lithilien 18 Jun, 13:53
72 225,000 1 225,000 -5% Alesc F'aherl 17 Jun, 21:14
73 229,998 1 229,998 -3% Sylvia Galereacher 17 Jun, 14:10
74 225,000 1 225,000 -5% Saya Fyr 16 Jun, 20:36
75 224,900 1 224,900 -5% Azoth Shirotsuki 16 Jun, 13:14
76 219,995 1 219,995 -7% Renze Onkelz 16 Jun, 12:56
77 224,850 1 224,850 -5% Lars Rosenburg 16 Jun, 11:29
78 219,500 1 219,500 -8% Melia Gardner 16 Jun, 10:59
79 200,000 1 200,000 -16% Mike Hawkeye 15 Jun, 23:11
80 199,500 1 199,500 -16% Sera Grey 15 Jun, 21:47
81 200,000 1 200,000 -16% Hiroshi Ishizuki 15 Jun, 12:43
82 194,000 1 194,000 -18% Kyrei Falkner 15 Jun, 09:16
83 199,000 1 199,000 -16% Kristina An'ahiza 14 Jun, 21:04
84 194,000 1 194,000 -18% Millelunes Sentsuki 14 Jun, 13:49
85 194,000 1 194,000 -18% Aurelius Nefarus 14 Jun, 13:13
86 190,000 1 190,000 -20% Heise Raimarr 14 Jun, 10:18
87 220,000 1 220,000 -7% Euphy Elin 12 Jun, 18:12
88 222,222 1 222,222 -6% Sianri Mienra 12 Jun, 14:20
89 224,999 1 224,999 -5% Lysea Dakwhil 12 Jun, 08:06
90 200,000 1 200,000 -16% Kasumi Takimoto 11 Jun, 19:20
91 200,000 1 200,000 -16% Tanya Degurechaff 11 Jun, 18:02
92 200,000 1 200,000 -16% Inori Yuuki 11 Jun, 17:59
93 195,000 1 195,000 -18% Toasty La'scion 11 Jun, 06:57
94 185,999 1 185,999 -22% Eeryens Alkraim 10 Jun, 22:12
95 185,560 1 185,560 -22% Miyuki Rinku 10 Jun, 20:15
96 185,000 1 185,000 -22% Akuta Mayuzumi 10 Jun, 20:00
97 185,555 1 185,555 -22% Thora Brawn 10 Jun, 14:57
98 184,999 1 184,999 -22% Darvo Excalibur 10 Jun, 09:27
99 184,995 1 184,995 -22% Nymm Nemmo 9 Jun, 18:08
100 185,500 1 185,500 -22% Serkku Pentti 9 Jun, 09:30

PRICES Updated: 13 Jul, 09:02

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 190,060 1 190,060 -17% Typical'miqote'name
2 199,900 1 199,900 -13% Nunnimmdennamen
3 199,999 1 199,999 -13% Haruhana
4 200,000 1 200,000 -13% Eleanan
5 200,000 1 200,000 -13% Kulino
6 200,000 1 200,000 -13% Amurine
7 200,000 1 200,000 -13% Cazzer
8 200,000 1 200,000 -13% Malle'fourre'tout
9 200,000 1 200,000 -13% Akihana
10 200,000 1 200,000 -13% Cazzer
11 230,000 1 230,000 - Heidiwurst
12 230,057 1 230,057 - Vinsmoke-sanji
13 230,059 1 230,059 - Innivii
14 230,060 1 230,060 - Maemii
15 249,000 1 249,000 +8% Doaxtreme
16 249,000 1 249,000 +8% Doaxtreme
17 280,000 1 280,000 +22% Jeyni
18 282,500 1 282,500 +23% Medbh
19 300,000 1 300,000 +31% Ro'bert
20 323,950 1 323,950 +41% Cerisia
21 340,000 1 340,000 +48% Sillyka
22 399,999 1 399,999 +74% Dannylein
23 400,000 1 400,000 +74% Saiou
24 629,989 1 629,989 +174% Miroemarchalaube
25 850,000 1 850,000 +270% Playboy
26 1,000,000 1 1,000,000 +335% Isokaze
27 1,190,000 1 1,190,000 +418% Alexa'a
28 1,200,000 1 1,200,000 +422% Sera'ah

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 180,000 1 180,000 -22% Taaku Yarhu 13 Jul, 07:46
2 199,998 1 199,998 -13% Harley Nox 12 Jul, 23:56
3 200,000 1 200,000 -13% Sumy Fu 12 Jul, 21:56
4 195,999 1 195,999 -15% Mel Night 12 Jul, 20:34
5 195,000 1 195,000 -15% Keme Kajika 12 Jul, 20:01
6 200,000 1 200,000 -13% Davos Dondarrion 12 Jul, 17:26
7 199,999 1 199,999 -13% Alexis Naegi 12 Jul, 14:14
8 200,000 1 200,000 -13% Miyu'koi Sterway 11 Jul, 22:09
9 199,999 1 199,999 -13% Shota Grund 11 Jul, 21:58
10 199,950 1 199,950 -13% Akuma Kurohoshi 11 Jul, 17:08
11 200,000 1 200,000 -13% Evie Lunaris 11 Jul, 13:30
12 200,000 1 200,000 -13% Evie Lunaris 11 Jul, 13:30
13 200,000 1 200,000 -13% Evie Lunaris 11 Jul, 13:30
14 230,000 1 230,000 - Smai R'ola 11 Jul, 06:45
15 230,058 1 230,058 - Rick Sanchez 10 Jul, 22:41
16 230,058 1 230,058 - Isaac Somnus 10 Jul, 17:55
17 229,060 1 229,060 - Deyan Aredna 10 Jul, 16:40
18 229,999 1 229,999 - Milkyray Reborn 10 Jul, 13:42
19 225,000 1 225,000 -2% Kulimon Doragon 10 Jul, 13:16
20 230,000 1 230,000 - Karuru Karu 10 Jul, 10:13
21 229,998 1 229,998 - Clarke Reyes 10 Jul, 00:14
22 229,999 1 229,999 - Joanna Lovasque 9 Jul, 19:12
23 220,000 1 220,000 -4% Joanna Lovasque 9 Jul, 19:06
24 222,222 1 222,222 -3% Atlana Maro 9 Jul, 14:03
25 249,000 1 249,000 +8% Raih'to Viqqoh 8 Jul, 15:56
26 250,060 1 250,060 +9% Haku Jay 7 Jul, 23:35
27 278,000 1 278,000 +21% Lyue Nachtklang 7 Jul, 13:02
28 275,000 1 275,000 +20% Yona Lesca 7 Jul, 10:32
29 274,000 1 274,000 +19% Lindara Elzialina 7 Jul, 08:10
30 273,000 1 273,000 +19% Garlen Mangetsu 7 Jul, 01:16
31 273,999 1 273,999 +19% Kimiko Yuuki 6 Jul, 10:32
32 265,000 1 265,000 +15% Nibur Nibu 6 Jul, 07:33
33 264,999 1 264,999 +15% Elfreya Vel'solante 5 Jul, 21:16
34 260,000 1 260,000 +13% Zerarvine Star 5 Jul, 20:31
35 264,999 1 264,999 +15% Ophelia Black 5 Jul, 18:48
36 278,060 1 278,060 +21% Larus Fandango 4 Jul, 23:22
37 274,000 1 274,000 +19% Kuro Senko 3 Jul, 12:12
38 270,000 1 270,000 +18% Chi'yo Usui 3 Jul, 11:57
39 275,000 1 275,000 +20% Mabelane Fox 3 Jul, 09:58
40 272,260 1 272,260 +19% Fhaan D'ahngoo 3 Jul, 03:31
41 265,000 1 265,000 +15% Jaleh Veisi 2 Jul, 22:23
42 270,000 1 270,000 +18% Victoria Darkknight 2 Jul, 17:33
43 275,000 1 275,000 +20% Yuuki Okami 2 Jul, 07:22
44 277,000 1 277,000 +21% Who Cares 1 Jul, 23:13
45 274,500 1 274,500 +19% Sari'ya Dandelion 1 Jul, 21:42
46 270,000 1 270,000 +18% Sekundes Hunt 1 Jul, 20:45
47 260,000 1 260,000 +13% Sekundes Hunt 1 Jul, 20:45
48 199,999 1 199,999 -13% Jaleh Veisi 1 Jul, 19:02
49 274,400 1 274,400 +19% Alex Treumer 30 Jun, 21:50
50 269,000 1 269,000 +17% Addam Origo 30 Jun, 21:10
51 269,999 1 269,999 +18% Yuichiro Miyagawa 30 Jun, 18:08
52 269,990 1 269,990 +18% Yuichiro Miyagawa 30 Jun, 18:08
53 260,000 1 260,000 +13% Miep Mausi 30 Jun, 12:53
54 269,999 1 269,999 +18% Alicia Fleuret 29 Jun, 23:14
55 269,000 1 269,000 +17% Seth Balor 29 Jun, 18:26
56 274,000 1 274,000 +19% Jadeliya Kurashima 28 Jun, 16:56
57 250,000 1 250,000 +9% Michael Thorne 28 Jun, 09:27
58 225,000 1 225,000 -2% Michael Thorne 28 Jun, 09:27
59 269,000 1 269,000 +17% Casca Ghostemane 26 Jun, 17:09
60 245,000 1 245,000 +7% Syntax Gray 26 Jun, 15:32
61 245,000 1 245,000 +7% Syntax Gray 26 Jun, 15:32
62 220,000 1 220,000 -4% Syntax Gray 26 Jun, 15:32
63 199,000 1 199,000 -13% Syntax Gray 26 Jun, 15:32
64 269,000 1 269,000 +17% Haruchi Miyasaki 25 Jun, 01:57
65 269,500 1 269,500 +17% Lenia Gridesh 24 Jun, 21:42
66 260,000 1 260,000 +13% Yuzu Moonshadow 24 Jun, 19:34
67 270,000 1 270,000 +18% Squalli Naerui 24 Jun, 12:53
68 260,000 1 260,000 +13% Tone Deaf 24 Jun, 11:33
69 259,960 1 259,960 +13% Zeta Zap 24 Jun, 07:51
70 259,000 1 259,000 +13% Nalah Otare 24 Jun, 06:40
71 277,900 1 277,900 +21% Palypso Rambock 23 Jun, 19:21
72 278,060 1 278,060 +21% Beany Sprout 23 Jun, 01:55
73 270,000 1 270,000 +18% Wraex Blank 22 Jun, 19:54
74 280,060 1 280,060 +22% Bethelyn Lasvill 22 Jun, 16:33
75 279,999 1 279,999 +22% Luxiard Marukso 22 Jun, 09:01
76 279,000 1 279,000 +21% Lobo Mainman 21 Jun, 23:37
77 280,000 1 280,000 +22% Chelzz Vermillion 21 Jun, 17:48
78 280,000 1 280,000 +22% Smokeii Jones 21 Jun, 17:45
79 238,000 1 238,000 +4% Smokeii Jones 21 Jun, 17:44
80 239,000 1 239,000 +4% Ilord Snow 21 Jun, 11:34
81 237,000 1 237,000 +3% Sachiko Hinamori 20 Jun, 22:15
82 228,999 1 228,999 - Sachiko Hinamori 20 Jun, 21:53
83 228,999 1 228,999 - Sachiko Hinamori 20 Jun, 21:53
84 228,999 1 228,999 - Sachiko Hinamori 20 Jun, 21:53
85 228,998 1 228,998 - Hans Yolo 20 Jun, 14:10
86 220,000 1 220,000 -4% Lyandrea Lhazareen 20 Jun, 06:17
87 199,999 1 199,999 -13% Syra Le'oh 19 Jun, 22:29
88 228,000 1 228,000 -1% Claire Caelum 19 Jun, 08:39
89 228,999 1 228,999 - Hikari Hana 18 Jun, 21:56
90 228,750 1 228,750 - Hikari Hana 18 Jun, 21:54
91 237,500 1 237,500 +3% Asami Cira 17 Jun, 16:04
92 238,960 1 238,960 +4% Joey Kilika 16 Jun, 16:16
93 230,060 1 230,060 - Koja Otare 16 Jun, 15:37
94 225,000 1 225,000 -2% Tyon Foster 16 Jun, 14:24
95 224,999 1 224,999 -2% Uni Ventriss 16 Jun, 12:46
96 224,500 1 224,500 -2% Shadow Heartlilly 16 Jun, 12:04
97 224,990 1 224,990 -2% Amael Yuki 16 Jun, 09:57
98 224,800 1 224,800 -2% Teela Grant 15 Jun, 20:41
99 222,222 1 222,222 -3% Liquid Mortis 15 Jun, 19:56
100 221,999 1 221,999 -3% Fluffums Muffums 15 Jun, 19:13

PRICES Updated: 13 Jul, 09:02

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 210,000 1 210,000 -28% Gwen's
2 220,000 1 220,000 -25% Applebloom
3 240,000 1 240,000 -18% Nymeis
4 248,060 1 248,060 -15% Asuka''
5 249,750 1 249,750 -14% Caitlien
6 250,000 1 250,000 -14% Hakuuuu
7 270,000 1 270,000 -8% Couchi
8 288,000 1 288,000 -1% Otis
9 288,000 1 288,000 -1% Kuponut
10 290,000 1 290,000 -1% Malisandra
11 295,000 1 295,000 +1% Stradivarius
12 298,000 1 298,000 +2% Wish
13 300,000 1 300,000 +3% La'katla
14 310,000 1 310,000 +6% Neneni
15 315,000 1 315,000 +8% Neneni
16 324,999 1 324,999 +11% Roughgar
17 325,000 1 325,000 +11% Amni
18 360,000 1 360,000 +23% Maruschka
19 375,000 1 375,000 +28% Minenzwerg
20 385,000 1 385,000 +32% Hatnix
21 395,750 1 395,750 +35% Rugania
22 500,000 1 500,000 +71% Suijin
23 590,060 1 590,060 +102% Lyrachan
24 600,000 1 600,000 +105% Zalvie
25 600,060 1 600,060 +105% Goku
26 615,000 1 615,000 +111% Luis
27 757,575 1 757,575 +159% Wardrobe
28 757,575 1 757,575 +159% Wardrobe
29 757,575 1 757,575 +159% Wardrobe
30 1,250,000 1 1,250,000 +328% Chamelin
31 1,500,060 1 1,500,060 +414% Bulmagoku
32 2,480,000 1 2,480,000 +749% Kondo

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 240,000 1 240,000 -18% Tyleon Sirius 12 Jul, 20:16
2 239,000 1 239,000 -18% Felix Argyle 12 Jul, 18:54
3 240,000 1 240,000 -18% Sasori Aykaria 12 Jul, 18:01
4 240,000 1 240,000 -18% Airinss Bayushi 12 Jul, 14:42
5 240,000 1 240,000 -18% Airinss Bayushi 12 Jul, 14:42
6 280,000 1 280,000 -4% Hanna Lumos 11 Jul, 17:58
7 287,960 1 287,960 -1% Raziel Wraithraiser 10 Jul, 23:19
8 287,000 1 287,000 -2% Shuyin Nova 10 Jul, 22:43
9 255,060 1 255,060 -13% Aerin Estalenya 10 Jul, 19:48
10 305,000 1 305,000 +4% Shyvana Rito 8 Jul, 22:30
11 300,000 1 300,000 +3% Alecka Nohara 8 Jul, 21:55
12 324,999 1 324,999 +11% Linea Orani 8 Jul, 00:10
13 325,059 1 325,059 +11% Tsunoka Yukimura 7 Jul, 16:16
14 325,000 1 325,000 +11% Fen De'wolf 7 Jul, 16:03
15 360,000 1 360,000 +23% N'oah Vonrose 6 Jul, 02:42
16 359,999 1 359,999 +23% Yakuko Kirigiya 5 Jul, 22:24
17 360,000 1 360,000 +23% Izanami Shikibu 5 Jul, 20:00
18 359,000 1 359,000 +23% Kathemilla Yhafah 5 Jul, 17:45
19 350,000 1 350,000 +20% Kitaj Elshadai 4 Jul, 22:34
20 349,000 1 349,000 +19% German Robledo 3 Jul, 19:49
21 300,000 1 300,000 +3% German Robledo 3 Jul, 19:49
22 299,000 1 299,000 +2% German Robledo 3 Jul, 19:49
23 210,000 1 210,000 -28% Sylph Oswell 3 Jul, 18:29
24 210,000 1 210,000 -28% Dalwyn Lyons 2 Jul, 15:46
25 300,000 1 300,000 +3% Celes Ryrien 2 Jul, 10:15
26 299,999 1 299,999 +3% Hanichka Mirabilis 1 Jul, 21:25
27 357,000 1 357,000 +22% Isabeth Suno 1 Jul, 02:25
28 300,000 1 300,000 +3% Addam Origo 30 Jun, 22:22
29 355,000 1 355,000 +22% Fukuro Schreiameise 30 Jun, 17:20
30 350,060 1 350,060 +20% Yuuki Shiro 30 Jun, 15:05
31 350,000 1 350,000 +20% Crayn Soulthorn 30 Jun, 11:32
32 350,000 1 350,000 +20% Crayn Soulthorn 30 Jun, 11:32
33 349,000 1 349,000 +19% Nocoire Naira 30 Jun, 10:14
34 350,000 1 350,000 +20% Vipere Assassin 29 Jun, 19:11
35 340,000 1 340,000 +16% Gabriela Lotaryska 28 Jun, 22:26
36 350,000 1 350,000 +20% Dark Mystical 26 Jun, 15:31
37 300,000 1 300,000 +3% Nefelibata Jimin 26 Jun, 08:06
38 300,000 1 300,000 +3% Shiro Lynel 25 Jun, 22:15
39 298,000 1 298,000 +2% Kaito Greenfox 25 Jun, 16:51
40 297,000 1 297,000 +2% Helzegoth Lightshield 25 Jun, 15:38
41 260,000 1 260,000 -11% Helzegoth Lightshield 25 Jun, 15:38
42 290,000 1 290,000 -1% Hlin Meili 25 Jun, 06:46
43 295,000 1 295,000 +1% X'shenn Rion 24 Jun, 07:31
44 294,995 1 294,995 +1% Hawken Dawnstrider 23 Jun, 19:36
45 280,000 1 280,000 -4% Yokko Gwinmel 23 Jun, 00:32
46 280,000 1 280,000 -4% Ragan Thermat 22 Jun, 14:42
47 275,000 1 275,000 -6% Luna Azura 21 Jun, 16:35
48 274,995 1 274,995 -6% Rhaya Okami 20 Jun, 21:20
49 274,000 1 274,000 -6% Harry Stanton 20 Jun, 17:12
50 270,000 1 270,000 -8% Jazrail Paraxoi 19 Jun, 21:30
51 268,500 1 268,500 -8% A'shtola Rhul 19 Jun, 20:03
52 267,060 1 267,060 -9% Vanjie Mateo 19 Jun, 19:23
53 267,000 1 267,000 -9% Hagoromo Kitsune 19 Jun, 18:22
54 266,900 1 266,900 -9% Ryu Kagerou 19 Jun, 13:05
55 265,000 1 265,000 -9% Quots Inktacle 18 Jun, 18:25
56 274,990 1 274,990 -6% Victoria Night 17 Jun, 20:34
57 274,985 1 274,985 -6% Mai Zz 17 Jun, 17:36
58 240,000 1 240,000 -18% Elya Talionis 17 Jun, 04:20
59 240,000 1 240,000 -18% Y'liyan Luoyue 16 Jun, 10:18
60 239,999 1 239,999 -18% Mica Takimoto 16 Jun, 06:13
61 240,000 1 240,000 -18% Raykirio Dandelion 15 Jun, 21:38
62 230,060 1 230,060 -21% Boodka Pixie 15 Jun, 19:52
63 223,000 1 223,000 -24% Alyssa Tindomerel 15 Jun, 19:11
64 222,060 1 222,060 -24% Yukimura Shiramoto 15 Jun, 17:44
65 214,950 1 214,950 -26% Kita Kitsutsune 15 Jun, 12:19
66 200,060 1 200,060 -32% Delia Agnes 15 Jun, 11:39
67 200,059 1 200,059 -32% Mily Mei 15 Jun, 09:17
68 275,000 1 275,000 -6% Yuki Tokisaki 13 Jun, 21:01
69 278,500 1 278,500 -5% Eru Rouraito 13 Jun, 19:24
70 339,500 1 339,500 +16% Meyrith Ruatha 12 Jun, 19:33
71 345,999 1 345,999 +18% Goose Mckinley 10 Jun, 19:24
72 200,000 1 200,000 -32% Leola Deidre 10 Jun, 15:04
73 354,950 1 354,950 +22% Subara Sheen 10 Jun, 13:22
74 210,000 1 210,000 -28% Goose Fraba 10 Jun, 00:59
75 210,000 1 210,000 -28% Nova Lux 9 Jun, 19:07
76 209,800 1 209,800 -28% U'xeylah Ruha 9 Jun, 14:44
77 209,700 1 209,700 -28% Interdarius Kal'el 9 Jun, 09:22
78 200,000 1 200,000 -32% Daris Nocturn 8 Jun, 19:48
79 200,000 1 200,000 -32% Daris Nocturn 8 Jun, 19:46
80 200,000 1 200,000 -32% Soki Hideyasu 8 Jun, 17:36
81 200,000 1 200,000 -32% Lucille Roswaal's 8 Jun, 11:26
82 195,000 1 195,000 -33% Mila Kito 7 Jun, 18:47
83 194,989 1 194,989 -33% Nuva Naamyhu 7 Jun, 18:27
84 194,000 1 194,000 -34% Dog Person 7 Jun, 17:33
85 190,000 1 190,000 -35% Else' Heaven 7 Jun, 14:52
86 194,950 1 194,950 -33% Nelarie Lunaris 7 Jun, 06:42
87 190,060 1 190,060 -35% Erik Siegward 6 Jun, 20:37
88 170,000 1 170,000 -42% Yuurei Noi 6 Jun, 17:33
89 194,000 1 194,000 -34% Critiass Wolf 6 Jun, 10:21
90 190,000 1 190,000 -35% Pimy Khetil 4 Jun, 14:15
91 190,000 1 190,000 -35% Elma Xeno 3 Jun, 22:31
92 199,000 1 199,000 -32% Dexter Roku 2 Jun, 23:12
93 199,995 1 199,995 -32% Antigone Obsidia 2 Jun, 20:34
94 200,000 1 200,000 -32% Jade Curtiss 2 Jun, 20:29
95 200,000 1 200,000 -32% Acutus Bellator 2 Jun, 20:24
96 200,000 1 200,000 -32% Alfenya Tal 2 Jun, 15:55
97 180,000 1 180,000 -38% Midas Touch 2 Jun, 12:08
98 197,530 1 197,530 -32% Gin Tonic 1 Jun, 21:59
99 170,000 1 170,000 -42% Exocolt Azzure 1 Jun, 20:21
100 197,495 1 197,495 -32% Azuvi Tut'u 1 Jun, 11:15

PRICES Updated: 13 Jul, 09:00

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 498,000 1 498,000 -3% Y'shtolala
2 499,999 1 499,999 -3% Tayu
3 500,000 1 500,000 -3% Riasdxd
4 563,563 1 563,563 +9% Menphin

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 565,999 1 565,999 +10% Coza Hishroni 10 Jul, 23:31
2 480,000 1 480,000 -7% Martin Pelle 10 Jul, 19:45
3 450,000 1 450,000 -13% Skyes Xillis 10 Jul, 17:09
4 420,060 1 420,060 -18% Nihei Kiyomori 10 Jul, 12:45
5 420,000 1 420,000 -19% Petunia Sakura 9 Jul, 18:15
6 420,000 1 420,000 -19% Robi Akita 9 Jul, 06:57
7 398,060 1 398,060 -23% Atrum Yoreson 9 Jul, 00:56
8 397,060 1 397,060 -23% Holy Maiden 8 Jul, 22:45
9 395,060 1 395,060 -23% Asurlis Thenra 7 Jul, 06:24
10 380,001 1 380,001 -26% Artoria Pendragon 4 Jul, 19:11
11 380,000 1 380,000 -26% Ysera Taranis 4 Jul, 13:25
12 549,999 1 549,999 +7% Aelya Raha 1 Jul, 22:44
13 549,000 1 549,000 +7% Uni'naru Starfire 1 Jul, 09:45
14 400,000 1 400,000 -22% Helszr Raska 30 Jun, 19:21
15 557,800 1 557,800 +8% Sami Iteya 29 Jun, 23:25
16 800,000 1 800,000 +55% Yuel Star 18 Jun, 20:04
You must be logged in to create item alerts.
Mogboard v2.2.00    |    Premium Virtue (Phoenix)    |    Discord: Vekien#3458
FINAL FANTASY XIV © 2010 - 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

WEAPONS

ARMOR

ITEMS

HOUSING