1 Moonfire Tanga

Armor   -   Legs   -   Stack: 1   -   1 All Classes
Fits: All ♀

Lich

1st Aug, 05:44:49

Odin

1st Aug, 05:44:42

Phoenix

1st Aug, 05:44:55

Shiva

1st Aug, 05:44:07

Zodiark

1st Aug, 05:44:52

Twintania

1st Aug, 05:44:45

Cheapest High-Quality

1 x 87,499 Server: Odin - Total: 87,499

Cheapest Normal Quality

1 x 54,001 Server: Shiva - Total: 54,001


Cross-World Purchase history (500 sales)
HQ Prices
# Server HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 Odin 87,499 1 87,499 -53% Elorin Yuki Arashiyama
2 Zodiark 130,000 1 130,000 -30% Meriva
3 Zodiark 135,000 1 135,000 -27% T'misca T'iath Jinh
4 Zodiark 160,297 1 160,297 -14% Mordexai Kalla Major
5 Shiva 199,297 1 199,297 +8% The'gatekeeper Sariala Schimmerpfote
6 Twintania 400,000 1 400,000 +116% Maidys'mats

NQ Prices
# Server HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 Shiva 54,001 1 54,001 -29% Vanelope
2 Shiva 55,000 1 55,000 -28% Nyarlkochan
3 Shiva 59,000 1 59,000 -23% Sklavimcarbeitsface
4 Shiva 65,000 1 65,000 -15% Lilzizi
5 Shiva 68,000 1 68,000 -11% Shiriana
6 Shiva 69,998 1 69,998 -8% Shinza
7 Shiva 70,000 1 70,000 -8% Karmi
8 Shiva 71,111 1 71,111 -7% Marianderl
9 Shiva 72,999 1 72,999 -5% Midhara
10 Shiva 78,999 1 78,999 +3% Ulter'dazar
HQ Purchase History
# Server HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 Shiva 77,999 1 77,999 -58% Callisto Azalia 29 Jul, 19:06
2 Shiva 78,999 1 78,999 -57% Alamea Inoa 23 Jul, 17:51
3 Twintania 84,000 1 84,000 -55% Alana Deathscythe 23 Jul, 10:52
4 Zodiark 245,000 1 245,000 +32% Thanon Masamune 19 Jul, 16:26
5 Odin 69,000 1 69,000 -63% Yes Daddy 19 Jul, 13:12
6 Shiva 125,000 1 125,000 -33% Shirika Yumi 19 Jul, 08:31
7 Zodiark 200,000 1 200,000 +8% Ayaka Saga 18 Jul, 20:07
8 Shiva 120,000 1 120,000 -35% Reimu Hakurai 18 Jul, 08:03
9 Shiva 120,000 1 120,000 -35% Valeuba Ubik 17 Jul, 08:39
10 Shiva 94,500 1 94,500 -49% Arisa Inagi 16 Jul, 23:42

NQ Purchase History
# Server HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 Odin 87,500 1 87,500 +14% Caitlin Winterknight 31 Jul, 23:36
2 Phoenix 100,000 1 100,000 +31% Yurima Xen 31 Jul, 22:24
3 Zodiark 90,000 1 90,000 +18% Saya Synn 31 Jul, 21:37
4 Phoenix 100,000 1 100,000 +31% Ao Shin 31 Jul, 21:05
5 Odin 86,500 1 86,500 +13% Maschenny Clay 31 Jul, 20:22
6 Lich 80,000 1 80,000 +5% Janna Zephyra 31 Jul, 20:17
7 Lich 80,000 1 80,000 +5% Natsu Ishiku 31 Jul, 20:04
8 Lich 75,000 1 75,000 -2% Ted Tututuni 31 Jul, 19:23
9 Odin 86,000 1 86,000 +13% Ennielle Solouis 31 Jul, 19:19
10 Shiva 67,999 1 67,999 -11% Grisha Renkurumer 31 Jul, 19:06


Avg. Per Unit

185,349
76,439
Avg. Total

185,349
76,439
Avg. Per Unit

87,409
85,702
Avg. Total

87,409
85,702
Load Speed: 0.637

PRICES Updated: 1 Aug, 05:44

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 94,999 1 94,999 -43% T-man
2 100,000 1 100,000 -40% Lolia
3 100,000 1 100,000 -40% Mcbutts
4 165,000 1 165,000 - Fuyuno
5 200,000 1 200,000 +21% Zannah'a
6 200,000 1 200,000 +21% Azazael
7 300,000 1 300,000 +81% Pakkasukko
8 1,000,000 1 1,000,000 +503% Tgoup
9 2,999,999 1 2,999,999 +1710% Meaghan
10 3,000,000 1 3,000,000 +1710% Aphine
11 3,000,000 1 3,000,000 +1710% Son

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 80,000 1 80,000 -52% Janna Zephyra 31 Jul, 20:17
2 80,000 1 80,000 -52% Natsu Ishiku 31 Jul, 20:04
3 75,000 1 75,000 -55% Ted Tututuni 31 Jul, 19:23
4 70,270 1 70,270 -58% Arabuccha Ejinn 31 Jul, 16:25
5 79,000 1 79,000 -52% Shakline Nekochan 31 Jul, 08:59
6 79,000 1 79,000 -52% Yenah Rhelan 31 Jul, 05:41
7 79,270 1 79,270 -52% Ovelia Atkascha 30 Jul, 00:41
8 79,000 1 79,000 -52% Z'urila Rhiki 29 Jul, 23:04
9 79,000 1 79,000 -52% Artorias Collbrande 29 Jul, 22:26
10 79,000 1 79,000 -52% Leyla Linn 29 Jul, 20:42
11 95,270 1 95,270 -43% Magnus God 28 Jul, 16:50
12 95,000 1 95,000 -43% Celinenya Ettera 28 Jul, 16:01
13 94,999 1 94,999 -43% Pale Fox 28 Jul, 15:15
14 90,270 1 90,270 -46% Hitomi Takanashi 28 Jul, 12:27
15 95,000 1 95,000 -43% Sa'veena Myuria 28 Jul, 11:04
16 90,000 1 90,000 -46% Chicken Dude 28 Jul, 01:04
17 70,000 1 70,000 -58% Chicken Dude 28 Jul, 01:04
18 62,270 1 62,270 -62% Chicken Dude 28 Jul, 01:04
19 60,000 1 60,000 -64% Nova Valkyrie 27 Jul, 20:44
20 58,900 1 58,900 -64% Jen Gompel 27 Jul, 18:52
21 58,999 1 58,999 -64% Misago Waifu 24 Jul, 11:18
22 56,000 1 56,000 -66% M'eil Bhen 23 Jul, 20:47
23 50,000 1 50,000 -70% Fjna Illumina 23 Jul, 17:58
24 60,000 1 60,000 -64% Master-h Hmh 23 Jul, 16:11
25 59,000 1 59,000 -64% Zerotwo Uchiha 23 Jul, 14:01
26 55,000 1 55,000 -67% Shenrill Mierqid 23 Jul, 12:59
27 50,000 1 50,000 - Aurora Frostbound 23 Jul, 02:34
28 49,899 1 49,899 -70% Qira Z'toll 22 Jul, 22:42
29 50,000 1 50,000 -70% Akatsuki Bloodfallen 22 Jul, 17:25
30 50,000 1 50,000 -70% Maiku Dhoro 22 Jul, 16:31
31 59,000 1 59,000 -64% Luna Brangwin 21 Jul, 21:31
32 90,000 1 90,000 -46% Sudra Theela 19 Jul, 21:42
33 88,270 1 88,270 -47% Tone Deaf 19 Jul, 19:29
34 99,000 1 99,000 -40% Ash Xhura 18 Jul, 13:43
35 99,000 1 99,000 -40% Hebrew Hammer 18 Jul, 02:01
36 95,000 1 95,000 -43% Camille Ferros 17 Jul, 22:55
37 95,000 1 95,000 -43% Luna Freyasolice 17 Jul, 19:44
38 94,999 1 94,999 -43% Neala Cirazia 17 Jul, 17:38
39 94,500 1 94,500 -43% Mira Yukiko 17 Jul, 12:14
40 93,500 1 93,500 -44% Helixia Whitegale 16 Jul, 18:14
41 92,999 1 92,999 -44% Wilberga Whitethorne 16 Jul, 17:02
42 270 1 270 -100% Poet Vel 16 Jul, 15:06
43 92,998 1 92,998 -44% Torvi Helvig 16 Jul, 13:27
44 93,499 1 93,499 -44% Fauttene Voumiere 15 Jul, 13:13
45 93,100 1 93,100 -44% Umbrea Heartfilia 15 Jul, 02:54
46 94,000 1 94,000 -43% Marika Felino 14 Jul, 16:53
47 94,000 1 94,000 -43% Fafy Chan 14 Jul, 12:51
48 95,000 1 95,000 -43% Sasuke Uckiwa 13 Jul, 22:39
49 95,000 1 95,000 -43% Nyuh Vihanas 13 Jul, 22:00
50 95,000 1 95,000 -43% Fake Panda 13 Jul, 20:22

PRICES Updated: 1 Aug, 05:44

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 87,499 1 87,499 - Elorin Yuki Arashiyama
2 90,000 1 90,000 -31% Ewi
3 90,000 1 90,000 -31% Kujirachan
4 91,000 1 91,000 -30% Erinocta
5 92,000 1 92,000 -29% Snurbleberry
6 92,000 1 92,000 -29% Snurbleberry
7 149,000 1 149,000 +15% Testsubject
8 179,000 1 179,000 +38% Catrina
9 190,000 1 190,000 +46% Lillyu
10 195,000 1 195,000 +50% Semirami
11 999,999,999 1 999,999,999 +770447% Vilyon

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 87,500 1 87,500 -33% Caitlin Winterknight 31 Jul, 23:36
2 86,500 1 86,500 -33% Maschenny Clay 31 Jul, 20:22
3 86,000 1 86,000 -34% Ennielle Solouis 31 Jul, 19:19
4 85,500 1 85,500 -34% Suka Mierqid 31 Jul, 00:04
5 80,000 1 80,000 -38% Hapiness Vampyr 30 Jul, 15:25
6 85,000 1 85,000 -35% Nox Umbra 29 Jul, 20:48
7 86,999 1 86,999 -33% Saori Hiryu 29 Jul, 17:36
8 85,000 1 85,000 -35% Malicious Hex 29 Jul, 15:58
9 85,000 1 85,000 -35% Elumi Tichou 29 Jul, 15:57
10 86,998 1 86,998 -33% Rhiannon Praxedes 28 Jul, 22:09
11 70,000 1 70,000 -46% Arte Suikane 28 Jul, 22:02
12 70,000 1 70,000 -46% Horpp Dimalcho 28 Jul, 21:02
13 87,000 1 87,000 -33% Skylar Windwaker 28 Jul, 09:23
14 70,000 1 70,000 -46% Aoi Fukuhara 27 Jul, 18:44
15 85,000 1 85,000 -35% Ellana Swiftwind 27 Jul, 13:18
16 90,000 1 90,000 -31% Rig Sevar 26 Jul, 22:40
17 89,999 1 89,999 -31% Fura Nao 26 Jul, 21:31
18 80,000 1 80,000 -38% Yaten Ragvard 26 Jul, 10:11
19 80,000 1 80,000 -38% Zachira Meromi 26 Jul, 07:57
20 89,900 1 89,900 -31% Cherche Rav'ness 25 Jul, 10:33
21 75,000 1 75,000 -42% Inertia Sinus 24 Jul, 00:14
22 75,000 1 75,000 -42% Seoni Lafeiya 23 Jul, 23:05
23 74,990 1 74,990 -42% Eilena Renmei 23 Jul, 17:05
24 74,000 1 74,000 -43% Sezner Neko 23 Jul, 17:02
25 73,999 1 73,999 -43% Maelle Aselia 23 Jul, 07:57
26 74,999 1 74,999 -42% Kanna Kobayashi 22 Jul, 22:33
27 70,000 1 70,000 -46% Vel Lichor 22 Jul, 20:22
28 68,500 1 68,500 -47% Lilly Saber 22 Jul, 19:35
29 68,000 1 68,000 -48% Nori Gealach 22 Jul, 16:58
30 69,990 1 69,990 -46% Celestial Tempest 22 Jul, 06:46
31 69,900 1 69,900 -46% Celestial Tempest 22 Jul, 06:46
32 60,270 1 60,270 -54% Amatsu Kaze 21 Jul, 23:50
33 59,999 1 59,999 -54% Darth Muffins 21 Jul, 23:13
34 59,998 1 59,998 -54% Shaky Hands 21 Jul, 21:39
35 57,000 1 57,000 -56% Ohri Ghami 21 Jul, 21:35
36 57,000 1 57,000 -56% Osley Hunt 21 Jul, 21:11
37 56,900 1 56,900 -56% Coffee Kafeinhon 21 Jul, 20:30
38 69,000 1 69,000 -47% Kishira Bredendak 20 Jul, 15:03
39 70,270 1 70,270 -46% Olivia Black 19 Jul, 20:34
40 69,000 1 69,000 -21% Yes Daddy 19 Jul, 13:12
41 50,270 1 50,270 -61% Iris Narami 19 Jul, 12:40
42 60,269 1 60,269 -54% Tsundere Bunny 19 Jul, 11:30
43 89,899 1 89,899 -31% Nanaya Nanu 18 Jul, 00:43
44 89,000 1 89,000 -31% Antonia Xavalien 17 Jul, 15:16
45 88,999 1 88,999 -31% Charlotte Mckinney 17 Jul, 14:53
46 75,000 1 75,000 -42% May Tini 17 Jul, 11:51
47 89,900 1 89,900 -31% Tera Misu 16 Jul, 17:35
48 90,000 1 90,000 -31% Senden Soulbreeze 16 Jul, 14:32
49 90,000 1 90,000 -31% Justone Night 15 Jul, 15:24
50 68,000 1 68,000 -48% Malefic Xasthur 12 Jul, 23:41

PRICES Updated: 1 Aug, 05:44

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 90,270 1 90,270 -31% Flair
2 100,270 1 100,270 -23% Nickx
3 120,000 1 120,000 -8% Ieefi
4 210,270 1 210,270 +61% Bellum
5 500,000 1 500,000 +284% Harusame
6 999,999,999 1 999,999,999 +767931% Annett

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 100,000 1 100,000 - Astral Xhula 31 Jul, 23:12
2 100,000 1 100,000 -23% Yurima Xen 31 Jul, 22:24
3 100,000 1 100,000 -23% Ao Shin 31 Jul, 21:05
4 94,297 1 94,297 - Haenky Dee 31 Jul, 09:21
5 90,000 1 90,000 -31% Sarantsatsral Sagahl 31 Jul, 00:14
6 90,000 1 90,000 -31% Ares Kresnik 30 Jul, 21:16
7 89,890 1 89,890 -31% Ori Dazkar 30 Jul, 13:31
8 87,900 1 87,900 -32% Bladedo Zero 30 Jul, 12:03
9 87,000 1 87,000 -33% Yuyuka Nyona 29 Jul, 21:09
10 85,000 1 85,000 -35% Iloen Furor 29 Jul, 19:47
11 80,000 1 80,000 -39% Milliana Naweh 29 Jul, 17:57
12 87,000 1 87,000 -33% Stella Nox-fleuret 28 Jul, 22:06
13 86,000 1 86,000 - Kira Ryusan 28 Jul, 18:46
14 89,890 1 89,890 -31% Pan Wyvern 28 Jul, 01:58
15 89,500 1 89,500 -31% Eikio Monogatari 27 Jul, 22:29
16 89,000 1 89,000 -32% Nao Ametrin 27 Jul, 21:23
17 85,000 1 85,000 - Serene Marigold 27 Jul, 12:39
18 81,995 1 81,995 -37% Flouri Yuuki 27 Jul, 07:21
19 80,000 1 80,000 - Yamichi Akiyama 27 Jul, 06:28
20 68,900 1 68,900 -47% Obs Akando 26 Jul, 08:55
21 57,999 1 57,999 -55% Mikarmatalia Aruno 24 Jul, 12:23
22 50,000 1 50,000 -62% Umi Sonoda 23 Jul, 21:38
23 45,270 1 45,270 -65% Kotoko Marana 23 Jul, 14:18
24 44,270 1 44,270 -66% Keimera Relanah 23 Jul, 02:16
25 44,269 1 44,269 -66% Heliox Kha 22 Jul, 23:59
26 39,998 1 39,998 -69% Hana Evergarden 22 Jul, 20:50
27 55,000 1 55,000 -58% Rita Grymore 21 Jul, 19:45
28 58,270 1 58,270 -55% Oat Meal 21 Jul, 13:23
29 60,000 1 60,000 -54% Oat Meal 21 Jul, 13:23
30 58,000 1 58,000 - Oat Meal 21 Jul, 13:23
31 65,000 1 65,000 -50% January Jones 21 Jul, 04:53
32 68,000 1 68,000 - Miaseti Lumen 21 Jul, 00:36
33 68,000 1 68,000 -48% Micela Arzur 21 Jul, 00:00
34 66,000 1 66,000 -49% Micela Arzur 21 Jul, 00:00
35 55,990 1 55,990 -57% Micela Arzur 21 Jul, 00:00
36 56,000 1 56,000 - Micela Arzur 21 Jul, 00:00
37 56,000 1 56,000 -57% Anneke Gascoyne 20 Jul, 21:11
38 55,000 1 55,000 -58% Manami Hiroto 20 Jul, 15:25
39 35,000 1 35,000 -73% Pawed Paw 20 Jul, 13:31
40 39,000 1 39,000 -70% Mokoko Moko 20 Jul, 11:30
41 35,000 1 35,000 -73% Hwan Weya 20 Jul, 11:17
42 49,999 1 49,999 - Kuna Rinula 19 Jul, 22:43
43 49,999 1 49,999 -62% Umbria Akiha 19 Jul, 21:21
44 65,000 1 65,000 -50% Chiyoko Tsukino 19 Jul, 19:44
45 68,000 1 68,000 -48% Tyranno Stormrage 19 Jul, 14:08
46 66,666 1 66,666 -49% Emily Etaoin 19 Jul, 12:06
47 68,000 1 68,000 -48% Kiri Refia 12 Jul, 21:57
48 65,000 1 65,000 -50% Argus Leafstrike 12 Jul, 21:33
49 55,555 1 55,555 -57% Kate Storey 12 Jul, 21:09
50 32,500 1 32,500 -75% Foxes Whisky 12 Jul, 20:36

PRICES Updated: 1 Aug, 05:44

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 54,001 1 54,001 -36% Vanelope
2 55,000 1 55,000 -35% Nyarlkochan
3 59,000 1 59,000 -30% Sklavimcarbeitsface
4 65,000 1 65,000 -23% Lilzizi
5 68,000 1 68,000 -19% Shiriana
6 69,998 1 69,998 -17% Shinza
7 70,000 1 70,000 -17% Karmi
8 71,111 1 71,111 -16% Marianderl
9 72,999 1 72,999 -13% Midhara
10 78,999 1 78,999 -6% Ulter'dazar
11 78,999 1 78,999 -6% Ulter'dazar
12 79,900 1 79,900 -5% Esira
13 79,999 1 79,999 -5% Laydra
14 84,999 1 84,999 +1% Nakuru
15 87,500 1 87,500 +4% Patra
16 100,000 1 100,000 +19% Lucy'scarlet
17 110,000 1 110,000 +31% Leha
18 128,950 1 128,950 +53% Mannon
19 129,000 1 129,000 +53% Shiye
20 139,999 1 139,999 +66% Nup
21 150,000 1 150,000 +78% Psyrellala
22 199,297 1 199,297 - The'gatekeeper Sariala Schimmerpfote
23 313,000 1 313,000 +272% Warrisia

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 67,999 1 67,999 -19% Grisha Renkurumer 31 Jul, 19:06
2 67,000 1 67,000 -20% Ezzra Chikada 31 Jul, 17:25
3 69,999 1 69,999 -17% Darki Destiny 30 Jul, 17:58
4 69,990 1 69,990 -17% Luna Scarlet 30 Jul, 17:16
5 77,999 1 77,999 -61% Callisto Azalia 29 Jul, 19:06
6 60,000 1 60,000 -29% Xavina Tsubasa 29 Jul, 12:57
7 45,000 1 45,000 -47% Odis Kim 29 Jul, 02:46
8 77,900 1 77,900 -7% Mizuke Oshoji 28 Jul, 17:17
9 75,000 1 75,000 -11% Mirea Claves 28 Jul, 11:25
10 79,998 1 79,998 -5% Nox Venatrix 27 Jul, 18:16
11 75,000 1 75,000 -11% Lionessa Silvestris 27 Jul, 12:10
12 79,900 1 79,900 -5% Kyaris Mondklaue 27 Jul, 08:47
13 79,900 1 79,900 -5% Jennifer Geisterwind 26 Jul, 22:03
14 79,900 1 79,900 -5% Denelvo Thekinder 26 Jul, 20:45
15 60,000 1 60,000 -29% Gosa Exray 26 Jul, 15:32
16 20,000 1 20,000 -76% Zeyban D-nara 26 Jul, 12:30
17 19,000 1 19,000 -77% Ninifipsi Fini 26 Jul, 12:27
18 79,998 1 79,998 -5% Anri Kajin 25 Jul, 20:28
19 69,999 1 69,999 -17% Dojel Paharo 25 Jul, 17:44
20 84,000 1 84,000 - Frankie Stein 25 Jul, 14:47
21 49,999 1 49,999 -41% Flexmastah Dank 24 Jul, 10:15
22 79,000 1 79,000 -6% Gozuryu Benzaiten 23 Jul, 22:52
23 78,999 1 78,999 -60% Alamea Inoa 23 Jul, 17:51
24 60,000 1 60,000 -29% Tobija S'hadow 23 Jul, 17:19
25 40,000 1 40,000 -52% Purtzel Kadze 23 Jul, 15:48
26 79,999 1 79,999 -5% Railee Felis 22 Jul, 19:05
27 99,000 1 99,000 +18% Moca Chan 22 Jul, 01:19
28 99,999 1 99,999 +19% Mikemi Shikhu 21 Jul, 20:30
29 133,998 1 133,998 +59% Kashima Shinano 21 Jul, 11:16
30 190,000 1 190,000 +126% Chelinca Cali 20 Jul, 11:46
31 25,000 1 25,000 -70% Yurina Borlaaq 19 Jul, 19:41
32 120,000 1 120,000 +43% Miyako Kizaki 19 Jul, 13:06
33 125,000 1 125,000 -37% Shirika Yumi 19 Jul, 08:31
34 80,000 1 80,000 -5% Asuna Uraraka 18 Jul, 15:58
35 120,000 1 120,000 -40% Reimu Hakurai 18 Jul, 08:03
36 120,000 1 120,000 +43% Jane Nagumo 17 Jul, 22:29
37 120,000 1 120,000 +43% Cirilla Bonbon 17 Jul, 16:24
38 120,000 1 120,000 -40% Valeuba Ubik 17 Jul, 08:39
39 94,500 1 94,500 -53% Arisa Inagi 16 Jul, 23:42
40 11,900 1 11,900 -94% Mugci Mugciu 16 Jul, 22:52
41 1,000 1 1,000 -99% Sue Du 16 Jul, 19:27
42 115,000 1 115,000 -42% Hayley Theobold 16 Jul, 16:21
43 80,000 1 80,000 -5% Feyris Mhasi 16 Jul, 13:17
44 65,000 1 65,000 -67% Emily Strawberry 16 Jul, 01:56
45 70,270 1 70,270 -17% Ziten Enix 15 Jul, 22:35
46 65,000 1 65,000 -23% Shizuka Kudo 15 Jul, 17:12
47 110,000 1 110,000 +31% Mosc Bear 12 Jul, 16:42
48 100,000 1 100,000 +19% Kazumi Shirogane 12 Jul, 15:05
49 109,999 1 109,999 +31% Feysiriel Daeron 12 Jul, 13:34
50 105,000 1 105,000 +25% Sweet Touch 12 Jul, 06:16

PRICES Updated: 1 Aug, 05:44

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 100,000 1 100,000 -45% Inkis
2 100,000 1 100,000 -45% Kronoz
3 120,000 1 120,000 -34% Annablacksword
4 130,000 1 130,000 -8% Meriva
5 134,000 1 134,000 -26% Maivxwb
6 135,000 1 135,000 -26% White'ribbit
7 135,000 1 135,000 -5% T'misca T'iath Jinh
8 159,999 1 159,999 -12% Kaze-chan
9 160,297 1 160,297 +13% Mordexai Kalla Major
10 195,000 1 195,000 +8% Poteighto
11 200,000 1 200,000 +10% Seeli
12 250,000 1 250,000 +38% Nerokusa
13 300,270 1 300,270 +66% Ysaline
14 300,270 1 300,270 +66% Sa'brina

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 90,000 1 90,000 -50% Saya Synn 31 Jul, 21:37
2 99,999 1 99,999 -45% Mina Senpai 30 Jul, 20:48
3 100,000 1 100,000 -45% Mystrael Leonhart 29 Jul, 16:20
4 80,000 1 80,000 -56% Straat Salugi 29 Jul, 12:33
5 99,999 1 99,999 -45% Saphira Light 28 Jul, 19:26
6 94,990 1 94,990 -48% Defaye Aogane 28 Jul, 17:32
7 12,999 1 12,999 -93% Teyne Lockehart 28 Jul, 13:33
8 100,000 1 100,000 -45% Guyver Zoundri 27 Jul, 22:22
9 100,000 1 100,000 -45% Nia Piura 27 Jul, 21:32
10 120,000 1 120,000 -34% Saryka Mirande 26 Jul, 21:25
11 100,000 1 100,000 -45% Lelia Erias 26 Jul, 21:17
12 100,000 1 100,000 -45% Feena Alvawood 26 Jul, 19:45
13 100,000 1 100,000 -45% Rin Toshuyumi 26 Jul, 11:04
14 99,999 1 99,999 -45% Lavenda Nagata 26 Jul, 05:36
15 148,000 1 148,000 -18% Evibea Rakires 25 Jul, 14:49
16 120,000 1 120,000 -34% Milk Splash 24 Jul, 19:44
17 145,000 1 145,000 -20% Isaya Llyris 24 Jul, 18:04
18 199,980 1 199,980 +10% Aozaki Aoko 23 Jul, 20:46
19 150,000 1 150,000 -17% Gig Log 23 Jul, 15:10
20 149,000 1 149,000 -18% Princess Boo 23 Jul, 05:59
21 147,000 1 147,000 -19% Ashhild Braveshine 22 Jul, 19:49
22 145,000 1 145,000 -20% Wind-up Nines 22 Jul, 19:30
23 146,500 1 146,500 -19% Yona Storm 22 Jul, 13:13
24 198,999 1 198,999 +10% Trish Una 21 Jul, 18:09
25 46,000 1 46,000 -75% Kaeda Miyumi 21 Jul, 14:14
26 245,000 1 245,000 +35% Crayn Soulthorn 19 Jul, 22:53
27 245,270 1 245,270 +35% Amaterasu Hironaka 19 Jul, 17:55
28 240,000 1 240,000 +32% Tsami Tsuki 19 Jul, 17:14
29 245,000 1 245,000 +73% Thanon Masamune 19 Jul, 16:26
30 200,000 1 200,000 +41% Ayaka Saga 18 Jul, 20:07
31 185,000 1 185,000 +2% Forte Darkscale 18 Jul, 20:03
32 184,999 1 184,999 +2% Yunasaki Escutia 18 Jul, 10:02
33 100,000 1 100,000 -45% D'wonjhalji Rhid 18 Jul, 00:54
34 95,000 1 95,000 -48% Cynro Drake 17 Jul, 22:20
35 150,270 1 150,270 -17% Lost Dragon 17 Jul, 01:34
36 100,000 1 100,000 -45% Kayo Hinazuki 17 Jul, 00:44
37 100,000 1 100,000 -45% Allia Aenor 16 Jul, 14:48
38 78,000 1 78,000 -57% Alys Berenthal 15 Jul, 17:23
39 77,999 1 77,999 -57% Maya Lionheart 14 Jul, 21:19
40 69,499 1 69,499 -62% Lana Melia 14 Jul, 15:09
41 54,900 1 54,900 -70% Flippz Burgerz 14 Jul, 12:15
42 54,000 1 54,000 -70% Sybil Ramkin 14 Jul, 12:08
43 54,000 1 54,000 -70% Ayla Firewings 14 Jul, 10:26
44 40,000 1 40,000 -78% Musashi Fujiwara 13 Jul, 00:18
45 50,000 1 50,000 -72% Kaline Frost 12 Jul, 22:25
46 49,270 1 49,270 -73% Regulus Caelum 12 Jul, 21:02
47 49,000 1 49,000 -73% Yuki Zauberpfote 12 Jul, 14:23
48 48,000 1 48,000 -74% Sticknstab Pokenjab 12 Jul, 09:21
49 48,000 1 48,000 -74% Cordia Veis 11 Jul, 23:43
50 48,999 1 48,999 -73% Gardolin Celebrimbor 10 Jul, 23:23

PRICES Updated: 1 Aug, 05:44

# HQ Mat Price QTY Total %Diff Retainer Creator
1 390,000 1 390,000 -9% Mayuki
2 400,000 1 400,000 - Maidys'mats
3 440,000 1 440,000 +3% Asuna'yuki
4 450,000 1 450,000 +5% Larastar

HISTORY

# HQ Price QTY Total %Diff Buyer Date
1 100,270 1 100,270 -76% Nia Fangorn 30 Jul, 20:14
2 100,000 1 100,000 -77% Annie Wattebausch 30 Jul, 18:28
3 100,269 1 100,269 -76% Zoe Ez 30 Jul, 01:19
4 100,260 1 100,260 -77% Rayen Hurit 29 Jul, 21:43
5 200,000 1 200,000 -53% Kiyra Tyata 29 Jul, 13:51
6 190,000 1 190,000 -55% Aurora Dawn 29 Jul, 10:00
7 180,000 1 180,000 -58% Aember Nyx 29 Jul, 00:12
8 190,000 1 190,000 -55% Xtwo Toxone 28 Jul, 23:08
9 180,000 1 180,000 -58% Guy June 28 Jul, 22:37
10 175,000 1 175,000 -59% Ezra Ve'al 28 Jul, 22:03
11 179,000 1 179,000 -58% Mep Goodlife 28 Jul, 19:16
12 178,999 1 178,999 -58% Lilith Leonhart 28 Jul, 18:42
13 180,000 1 180,000 -58% Spore Bumbleroot 28 Jul, 11:24
14 189,999 1 189,999 -55% Isuka Saruga 27 Jul, 21:23
15 185,000 1 185,000 -57% Hasgougou Jaypasdenom 27 Jul, 20:39
16 175,000 1 175,000 -59% Alisha Kobayashi 27 Jul, 15:05
17 199,999 1 199,999 -53% Aymeko Ibuki 27 Jul, 08:34
18 198,000 1 198,000 -54% Kohri Cloudstrider 27 Jul, 07:24
19 190,000 1 190,000 -55% Crazy Rabbit 26 Jul, 19:50
20 170,000 1 170,000 -60% Nemesis Umbrals 26 Jul, 02:02
21 110,270 1 110,270 -74% Vagrant Riot 24 Jul, 02:11
22 122,000 1 122,000 -71% Mimi Hisae 23 Jul, 19:32
23 120,000 1 120,000 -72% Xael Geiz 23 Jul, 17:46
24 99,999 1 99,999 -77% Seirei Pillernes 23 Jul, 16:59
25 90,000 1 90,000 -79% Cat Mom 23 Jul, 15:25
26 85,000 1 85,000 -80% Nyao Mewrilah 23 Jul, 11:23
27 84,000 1 84,000 -79% Alana Deathscythe 23 Jul, 10:52
28 50,000 1 50,000 -88% Cocona Soppo 23 Jul, 08:17
29 50,000 1 50,000 -88% Floafy B' 23 Jul, 01:08
30 59,999 1 59,999 -86% Gula Diberius 22 Jul, 19:24
31 85,000 1 85,000 -80% Miken Moshi 22 Jul, 09:27
32 75,000 1 75,000 -82% Sylenus Tamada 21 Jul, 10:31
33 99,270 1 99,270 -77% Falny Baeldorph 21 Jul, 01:40
34 96,270 1 96,270 -77% Yalana Haragin 20 Jul, 22:36
35 95,000 1 95,000 -78% Sutekh Ra 20 Jul, 21:29
36 95,000 1 95,000 -78% Kronicle Chan 20 Jul, 16:27
37 80,000 1 80,000 -81% Kitsuma Kuro 20 Jul, 14:25
38 79,000 1 79,000 -81% Kitsuma Kuro 20 Jul, 14:16
39 94,000 1 94,000 -78% Melaina Astraea 19 Jul, 12:08
40 85,000 1 85,000 -80% Lilith Leonhart 19 Jul, 05:47
41 270 1 270 -100% Morgan Llyr 18 Jul, 21:18
42 90,000 1 90,000 -79% Parvati Sanftpfote 18 Jul, 17:50
43 93,800 1 93,800 -78% Namene Xiv 18 Jul, 12:40
44 60,270 1 60,270 -86% Nera Marea 17 Jul, 22:06
45 90,000 1 90,000 -79% Kairi Nobody 16 Jul, 04:09
46 95,000 1 95,000 -76% Kito Tyatu 15 Jul, 21:40
47 95,000 1 95,000 -78% Saro Sato 14 Jul, 22:02
48 94,000 1 94,000 -78% Miss Twinsie 14 Jul, 21:43
49 99,500 1 99,500 -77% Aelya Raha 14 Jul, 07:24
50 97,000 1 97,000 -77% Dingo Pantsu 14 Jul, 03:56
Mogboard v2.2.00    |    Server Status
FINAL FANTASY XIV © 2010 - 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

WEAPONS

ARMOR

ITEMS

HOUSING